Езици

Агенция по заетостта - Видин и Областен военен отдел - Видин в съвместна инициатива

В разгара на лятото Агенция по заетостта – Видин доказа, че желанието и инициативността на хората, работещи там може да доведе до организацията и реализирането на хубави идеи, една от които се оказа провелата се съвместно с Областен военен отдел – Видин трудова борса за младежи. Мероприятието привлече вниманието на 65 младежи и девойки. На състоялото се събитие присъстваха 32 работодатели, които предложиха общо 116 работни  места на присъстващите.        

 Служители от Областен военен отдел – Видин запознаха младите хора със свободните вакантни длъжности за войници във 2 – ра и 61 – ва механизирана бригада, а седем от тях проявиха по-задълбочен интерес към военната служба.