Езици

Информация относно приема на курсанти във ВВМУ "Никола Вапцаров" - гр. Варна за учебната 2021/2022 г., публикувано на 20.11.2020 г.

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОС-354/30.10.2020 г. на началника на ВВМУ "Никола Вапцаров" са определени реда и условията за провеждане на конкурсни изпити за приемане на курсанти в редовна форма на обучение за учебната 2021/2022 г. Обявен е прием на курсанти по следните специализации: "Корабоводене за ВМС", "Военноморски комуникационни и радиотехнически системи", "Корабни машини и механизми за ВМС", "Кибероперации", "Мехатроника", "Военноморска логистика" и "Медицинско осигуряване на въоръжените сили". За повече информация следете САЙТА НА ВВМУ