Езици

Конкурс за длъжност в Централно военно окръжие за приемане на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина, публикувано на 14.11.2019 г.

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-999/05.11.2019 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 1 (една) вакантна длъжност за офицер в Централно военно окръжие за приемане на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина. Информация за вакантната длъжност можете да видите ТУК