Езици

Конкурс за длъжности в 68 бригада „Специални сили”, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина - публикувано на 21.08.2018 г.

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-763/16.08.2019 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 11 (единадесет) вакантни длъжности за войници в 68 бригада „Специални сили”, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Списък на вакантните длъжности можете да видите ТУК