Езици

Конкурс за длъжности в Сухопътните войски, за приемане на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина - публикувано на 04.02.2020 г.

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-86/28.01.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 165 (сто шестдесет и пет) вакантни длъжности в Сухопътните войски за приемане на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Списък за вакантните длъжности можете да видите ТУК

Продължение на списъка с вакантните длъжности можете да видите ТУК