Езици

Конкурс за длъжности в Съвместното командване на силите, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина - публикувано на 30.10.2019 г.

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-953/21.10.2019 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 117 (сто и седемнадесет) вакантни длъжности за войници в Съвместното командване на силите, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Списък за вакантните длъжности можете да видите ТУК