Езици

Конкурс за длъжности във Военно-географска служба, за приемане на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина, публикувано на 18.11.2019 г.

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-997/05.11.2019 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 3 (три) вакантни длъжности за офицери във Военно-географска служба, за приемане на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина. Списък на вакантните длъжности можете да видите ТУК