Езици

Конкурс за длъжности във Военно-географска служба за приемане на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, публикувано на 13.11.2019 г.

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-960/23.10.2019 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 3 (три) вакантни длъжности за войници във Военно-географска служба за приемане на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Списък за вакантните длъжности можете да видите ТУК