Езици

Конкурс за длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина, публикувано на 01.07.2019 г.

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-564/19.06.2019 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 30 (тридесет) вакантни длъжности за военни лекари във ВМА за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина. Списък на вакантните длъжности можете да видите ТУК