Езици

Конкурс за длъжности във Военноморските сили за приемане на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина - публикувано на 29.01.2020 г.

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-63/17.01.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 100 (сто) вакантни длъжности във Военноморските сили, за приемане на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Списък за вакантните длъжности можете да видите ТУК