Езици

Конкурс за офицерски длъжности в Стационарната комуникационна и информационна система, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина - публикувано на 28.08.2019 г.

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-760/16.08.2019 г. на министъра на отбраната е разкрита процедура за обявяване на офицерски длъжности във военно формирование 52750 – София от състава на Стационарната комуникационна и информационна система, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина. Списък на вакантните длъжности можете да видите ТУК