Езици

Конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, на вакантни длъжности във военнo формирование 28000 – Граф Игнатиево от състава на Военновъздушните сили - публикувано на 24.09.2019 г.

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-823/04.09.2019 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 4 (четири ) вакантни длъжности за военни оркестранти във военно формирование 28000-Граф Игнатиево, от състава на Военновъздушните сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК