Езици

Конкурс за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско средно или висше училище в страната и в чужбина на вакантна длъжност във военнo формирование 22980 – София, от състава на Съвместното командване на силите - публикувано на 29.08.2019 г.

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-761/16.08.2019 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 1 (една ) вакантна длъжност за сержант в Съвместното командване на силите, за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско средно или висше училище в страната и в чужбина. Информация за вакантната длъжност можете да видите ТУК