Езици

Конкурс за вакантна длъжност в Сухопътните войски, за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина - публикувано на 30.10.2020 г.

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-874/21.10.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 1 (една) вакантна длъжност в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина.Срок за подаване на документите - 12.11.2020 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК