Езици

Конкурс за вакантна длъжност в Съвместното командване на силите, за приемане на лице, завършило гражданско средно или висше училище в страната и в чужбина - публикувано на 21.02.2020 г.

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-128/07.02.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 1 (една) вакантна длъжност в Съвместното командване на силите, за приемане на лице, завършило гражданско средно или висше училище в страната и в чужбина. Списък за вакантнитната длъжност можете да видите ТУК