Езици

Конкурс за вакантна длъжност в Съвместното командване на силите, за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско средно или висше училище в страната и в чужбина - публикувано на 07.10.2020 г.

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-780/29.09.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 1 (една) вакантна длъжност в Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско средно или висше училище в страната и в чужбина. Срок за подаване на документите - 23.10.2020 г. Информация за вакантната длъжност може да видите  ТУК