Езици

Конкурс за вакантни длъжности в Националната гвардейска част, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, публикувано на 07.06.2019 г.

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-474/20.05.2019 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 9 (девет) вакантни длъжности за военни оркестранти в Националната гвардейска част за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина. Списък на вакантните длъжности можете да видите ТУК