Езици

Конкурс за вакантни длъжности в Сухопътните войски, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина - публикувано на 09.10.2020 г.

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-789/30.09.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 160 (сто и шестдесет) вакантни длъжности в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Срок за подаване на документите - 03.11.2020 г. Информация за вакантните длъжности може да видите  ТУК