Езици

Конкурс за вакантни длъжности във Военно-географската служба, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина - публикувано на 13.10.2020 г.

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-814/06.10.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 2 (две) вакантни длъжности във Военно-географската служба за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина. Срок за подаване на документите - 13.11.2020 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК