Езици

Конкурс за вакантни длъжности във Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина - публикувано на 19.11.2020 г

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-904/03.11.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 30 (тридесет) вакантни длъжности във Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Срок за подаване на документите - 08.01.2021 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК