Езици

Конкурс за вакантни длъжности за офицери в Сухопътните войски, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина, публикувано на 17.09.2020 г.

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-718/03.09.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 2 (две) вакантни длъжности за офицери в Сухопътните войски, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина. Срок за подаване на документите - 16.10.2020 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК