Езици

Конкурс за войнишки длъжности в Централния артилерийски технически изпитателен полигон, публикувано на 05.06.2019 г.

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-499/29.05.2019 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 2 (две) вакантни войнишки длъжности в Централния артилерийски технически изпитателен полигон за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина. Списък на вакантните длъжности можете да видите ТУК