Езици

Конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина, публикувана на 07.05.2019 г.

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-355/12.04.2019 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 156 (сто петдесет и шест) вакантни войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина. Списък на вакантните длъжности може да видите ТУК