Езици

Набиране на кандидати желаещи да получат начална военна подготовка през 2018 г.

Версия за печатВерсия за печат

О  Б  Я  В  А

за набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България без военна подготовка желаещи да получат начална военна подготовка през 2018 г.

 

Централно военно окръжие Ви информира, че териториалните ни структури приемат документи на кандидати за обучение по начална военна подготовка. Обучението ще се проведе, както следва:

№ по ред

Структура провеждаща курса „Начална военна подготовка“

Период за обучение

Срок за подаване на документи

  1.  

Единен център за начална подготовка (ЕЦНП)-Плевен

01.10-26.10.2018 г. 17.08.2018 г.
  1.  

НВУ „Васил Левски“-Велико Търново

10.04-04.05.2018 г.

26.02.2018 г.

  1.  

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“-Варна

23.07-17.08.2018 г.

08.06.2018 г.

Кандидатите по чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България трябва да отговарят на следните изисквания:

  • да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;
  • да са годни и психологически пригодни за военна служба;
  • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
  • срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

За времето на обучението на кандидатите се осигурява:

  • настаняване, хранене и униформа;
  • безплатно медицинско обслужване;
  • задължително застраховане.

Видеa от курсовете по начална военна подготовка:

http://armymedia.bg/archives/116297
http://armymedia.bg/archives/116388

За повече информация, моля посетете най-близката структура на Централно военно окръжие (военните окръжия в областните градове, отдел „Столичен“ за гр. София, отдел „София-област“ за Софийска област или офисите за водене на военен отчет в общините/районите).