Езици

О Б Я В А за длъжности определени за приемане на служба в доброволния резерв, без провеждане на конкурс от български граждани освободени от военна служба