О Б Я В А за провеждане на конкурс за офицер във Военно-географската служба за приемане на военна служба на лице, завършило висше училище в страната и в чужбина