Езици

О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на офицери, изпълнявали военна служба, отговарящи на изискванията на чл. 141, ал.6 от ЗОВСРБ за времето от 10.07.2017 г. до 11.07.2017 г. в Централно военно окръжие