Езици

Обява за провеждане на конкурс за войници във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина, публикувана на 30.11.2018 г.