Езици

Обявени места за прием на курсанти и военнослужещи във висшите военни училища за учебната 2021/2022 г., публикувано на 08.01.2021 г.

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-7/05.01.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени места за прием на граждански лица във висшите военни училища за обучение, като курсанти в редовна форма на обучение. Информация за местата по специализации може да намерите на сайта на Министерството на отбраната.