Езици

Обявени са 3(три) вакантни длъжности във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)- публикувано на 12.08.2021 г.

Със заповед номер ОХ-686/10.08.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 3(три) вакантни длъжности във военни формирования 24900 – София и 34630 - Божурище, които следва да се заемат от лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба). Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл.141, ал.6 от ЗОВСРБ. Срок за подаване на документите 13.09.2021 г. Информация относно длъжността можете да видите ТУК