Езици

Обявени вакантни длъжности във ВВС за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба), публикувано на 08.12.2020 г.

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-945/18.11.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 2 (две) вакантни длъжности във Военновъздушните сили, които следва да се заемат от лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба). Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ. Срок за подаване на документите - 30.12.2020 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите на сайта на Министерството на отбраната