Езици

Обявяване на вакантна длъжност в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба) - публикувано на 02.08.2021 г.

Със заповед номер ОХ-647/28.07.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е обявена 1 (една) вакантна длъжност за офицер във военно формирование 28880 – Белене, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба). Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл.141, ал.6 от ЗОВСРБ. Срок за подаване на документите 31.08.2021 г. Информация относно длъжността можете да видите ТУК