Езици

Обявяване на вакантна длъжност във Военно-географската служба, за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба) - публикувано на 06.07.2021 г.

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед номер ОХ-591/05.07.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е обявена 1 (една) вакантна длъжност за офицер във военно формирование 24430 - Троян, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба). Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл.141, ал.6 от ЗОВСРБ. Срок за подаване на документите 20.07.2021 г. Информация относно длъжността можете да видите ТУК