Езици

Подготовка на учениците в девети и десети клас в средните училища, свързана с отбраната на страната

Теми за задължителна подготовка на учениците от девети и десети клас в средните училища за учебната 2017/2018 г., свързани със задълженията на гражданите по отбраната на страната:

Теми за 9 клас:

       1. Отбрана на страната и задължения на гражданите на Република България;
       2. Подготовка на страната за отбрана;
       3. Гражданско-военните отношения;
       4. Критична инфраструктура и участие на формированията от въоръжените сили в оказване на помощ на населението;
       5. Действия на гражданите за оцеляване при терористични действия и война и при откриване на невзривени боеприпаси.
 
Теми за 10 клас:
 
       1. История на въоръжените сили на Република България;
       2. Съвременни въоръжени сили на Република България;
       3. Българска армия - структура, въоръжение и екипировка;
       4. Участие на въоръжените сили в операции и мисии извън територията на страната;
       5. Приемане на военна служба и  в резерва на въоръжените сили на Република България.
 

С пълното съдържание на темите за задължителна подготовка може да се запознаете на следния адрес:

http://websrv.mod.bg/bg/documents_temi_zadyljitelna_podgotovka.html

С линк към филма "Изкуството на войната" в помощ на лекциите с ученици от девети и десети клас може да се запознаете на следния адрес:

https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZuKPPZLXFkDsAoYCuazraNNY9oSBBPu2C7

С линк към избрани филми от ВТК предоставяме възможност на учениците от девети и десети клас  да се запознаят с особеностите на военната служба:

https://my.pcloud.com/publink/show?code=VZc8Fz7ZVUbZvGBynUvSCKpapAIKgBsUqylsbhXX