Езици

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - 2018, за обсъждане