Предлагаме Ви брой 5/2018 г. на Информационен бюлетин-електронно издание на Централно военно окръжие - 21.06.2018 г.