Предлагаме Ви Информационен бюлетин на Централно военно окръжие, брой 07/2021 г. - публикуван на 27.08.2021 г.