Предлагаме Ви Информационен бюлетин на Централно военно окръжие, брой 4/2019 г. - публикуван на 20.05.2019 г.