Езици

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ 2018 г.