Езици

Първият кандидат за срочна служба в доброволния резерв на Българската армия подаде документи във Военно окръжие I степен - Стара Загора