Езици

Вакантни длъжности във военни формирования от състава на Военновъздушните сили, публикувано на 15.09.2020 г.

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-705/02.09.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 216 (двеста и шестнадесет) вакантни длъжности във военни формирования от състава на Военновъздушните сили (ВВС), за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Приемането на документи ще започне след публикуване на обява за конкурса.