Езици

Важно съобщение!

   Уважаеми граждани, във връзка с обявеното извънредно положение от Парламента на Република България, като предпазна мярка срещу разпространението на COVID-19, ограничаваме посещенията на гражданите в сградите на Централно военно окръжие и военните окръжия в страната!

   За възникнали въпроси, свързани с кандидатстване за военна служба, служба в доброволния резерв и обучение във висшите военни училища или въпроси, свързани с административното обслужване на гражданите при издаване на удостоверения за НОИ, служба КОС - МВР, ВМА, както и зачисляване в запаса и издаване на военноотчетна книжка, моля обадете се на телефоните, посочени в сайта на Централно военно окръжие!

             

               ПРЕДПАЗВАЙКИ НАС, ПАЗИМ И ВАС!