Езици

Важно съобщение! - публикувано на 28.04.2020 г.

Централно военно окръжие информира гражданите на Република България, че са извършени промени в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ДВ, бр. 38 от 24 април 2020 г.), касаещи увеличаване възрастта за приемане на военна служба. За всички категории военнослужещи (офицери, офицерски кандидати, сержанти и войници) възрастта за приемане на военна служба се увеличава до 40 години.

Моля, след отмяна на извънредното положение заповядайте в най-близките офиси на Централно военно окръжие и военните окръжия в страната.