За нас

Версия за печатВерсия за печатPDF versionPDF version

Централно военно окръжие е военно формирование от въоръжените сили, структура на пряко подчинение на министъра на отбраната, което организира и осигурява:

1. Укрепването на капацитета и ролята на ЦВО и подчинените военни окръжия в страната за изпълнение на ежедневните дейности и задачи;

2. Комплектуването на въоръжените сили с личен състав и техника в мирно и военно време;

3. Подготовката на български граждани, свързана с отбраната на страната и обучението в курсове за начална и/или специална военна подготовка;

4. Воденето на военния отчет на българските граждани и техниката;

5. Социалната адаптация на освободените от военна служба военнослужещи;

6. Извършването на административно обслужване и услуги на гражданите.