Езици

Заповед на министъра на отбраната № ОХ-1012/28.09.2017 г., относно обявяване на вакантни длъжности в Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)