Езици

Заповед на министъра на отбраната № ОХ-1026/04.10.2017 г., относно обявяване на вакантни длъжности в Сухопътни войски за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)