Езици

Заповед на министъра на отбраната № ОХ-1027/04.10.2017 г., относно обявяване на вакантна длъжност в Националната гвардейска част за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)