Езици

Заповед на министъра на отбраната № ОХ-1296/20.12.2017 г., относно обявяване на длъжности определени за приемане на служба в доброволния резерв, без провеждане на конкурс от български граждани освободени от военна служба