Езици

Заповед на министъра на отбраната № ОХ-1312/22.12.2017 г., относно обявяване на вакантни длъжности в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)