Езици

Заповед на министъра на отбраната № ОХ-63/22.01.2018 г., относно обявяване на вакантна длъжност в Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)